Introductie

img_7269ministery-logo-bhc.jpg 

De welzijnsmarkt met daarin aandachtsgebieden als leefbaarheid, wonen en veiligheid is de afgelopen jaren sterk in beweging geweest en is dat nog steeds. Voor de overheid (veelal de gemeente) was en is  het een hele opgave om binnen het complexe kader van de WMO lokaal welzijnsbeleid te ontwikkelen en opdrachtgever te zijn van een veelheid aan aanbieders van zorg en welzijn.   Daarbij is de burger calculerend en als klant soms moeilijk te bedienen.  

Verder stellen de versneld krimpenende collectieve sector en de daarbij horende budgetbeperkingen voor de gemeenten nieuwe eisen.          

Voor de aanbieders van zorg en welzijn is het niet eenvoudig om het dienstenpakket te laten aansluiten bij de soms meerduidige gemeentelijke kaders.  Het elkaar op de markt vinden van vraag en aanbod blijkt een lastig vraagstuk, zeker nu die markt aan het krimpen is door dat  gemeenten minder geld te besteden hebben en bezuinigingstaakstellingen voor 2012 aan het voorbereiden zijn.

Het is voor organisaties van essentieel belang om creatief en resultaat gericht en met dit spanninsgveld om te gaan - het levert ze een kansrijkere positie op.

Vanuit een jarenlange intensive betrokkenheid bij leefbaarheid, welzijnsbeleid en het Hoger Beroepsonderwijs op dit gebied verzorgen wij maatgesneden organisatie- en beleidsadvies en productontwikkeling voor gemeenten, provincie, corporaties en welzijnsorganisaties. Daarnaast wordt executive coaching verzorgd. Kernwoorden hierbij zijn klantgerichtheid, participatie, interactie en implementatie. Gemeenten worden bediend met beleids-onderzoek en inhoudelijke en procesmatige ondersteuning bij het formuleren van welzijnsbeleid. Welzijnsbedrijven met steun bij  het ontwikkelen van een dienstenpakket dat aansluit bij de markt en het daarop aansluitend vormgeven van hun organisatie.Onze benadering is altijd resultaatgericht, interactief en inspirerend.