Systeem en leefwereld

img_9579truegrit4klein-consultancy.jpg 

‘Systeem en leefwereld’ is geen dienst die apart aangeboden wordt maar een aandachtspunt dat als een rode draad door onze dienstverlening loopt.

In onze soms overgeorganiseerde en gereguleerde maatschappij is het woud aan regels en “does and don’ts”, blijkt het voor beleidsmakers moeilijk om effectief zijn. Het is lastig de doelgroep te bereiken en als dat gelukt is blijkt de doelgroep niet geneigd in de gewenste richting te bewegen.  De expertise opgedaan bij het maken en analyseren van beleid heeft ons geleerd dat het van groot belang is te beseffen dat beleidsmakers in een andere wereld verkeren dan de degene waarop beleid gericht is. Het beleid wordt gemaakt in de systeemwereld en ‘geconsumeerd’ in de leefwereld. Deze werelden kennen elk hun eigen rationaliteit en emoties. De wereld van beleid is de wereld van het sturen en verandering. Deze wereld contrasteert sterk met de leefwereld waar ‘de dingen doen zoals je gewend bent’ de norm is.
Beleidsmakers zijn er gebaat bij dit gegeven onder ogen te zien.  Wij beschikken over een arsenaal aan technieken om ten eerste hen over de rand van de eigen wereld te laten kijken en de ‘beleidsconsumenten’ te leren kennen in hun eigen wereld en eigen afwegingen. En ten tweede participatieve beleidsontwikkeltechnieken over te brengen (of in opdracht toe te passen)  om de beleidsconsument actief te betrekken bij het beleid. De effectiviteit is er bij gebaat.
Verder zijn beleidsconsumenten er bij gebaat de systeem wereld te kennen. Ook hier is een toolkit voor beschikbaar. Deze is er op gericht de wereld van het beleid met zijn eigen regels bekend te maken en de consumenten de weg te wijzen om effectief in beeld te komen bij de beleidsmakers en hun belangen te vertegenwoordigen, c.q. hun wereld en wensen voor het voetlicht te brengen.