Beleidsonderzoek

 dcp_3877uithof-me-edit-a.jpg

Beleidsonderzoek koppelt de eigen  waarnemingen en opvattingen over de doel- en cliëntgroepen van de beleidsmaker  aan  de opvattingen, beelden en voorkeuren die er bij deze groepen leven.

Wij ontwerpen het en voeren het voor u uit.  Het kan gaan om inventariserend onderzoek,  algemeen beleidsondersteunend onderzoek en evaluatie onderzoek. We zijn thuis op zowel kwantitatief als kwalitatief terrein. Het zwaartepunt van de expertise ligt op het gebied van leefbaarheid, bewonersparticipatie en buurtontwikkeling.

Voorbeelden van beleidsonderzoek zijn buurtsignalering, leefbaarheidsmonitoring en quick scans, markt-verkenningen en productevaluatie. Een belangrijk aspect hierbij is participatie van doel- en klantgroepen die het onderzoek  betreffen. Onze opvatting is dat passieve vormen van participatie als het invullen van enquêtes van belang  zijn maar dat werk-vormen waar mensen  om actieve  participatie gevraagd wordt doorslaggevend kunnen zijn om beleid op een trefzekere manier  te laten aansluiten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om al dan niet digitale  forums, klankbordgroepen, conferenties, ontwikkelgroepen, ateliers. Wij hebben een rijke ervaring in het resultaatgericht inrichten/opzetten, begeleiden en sturen van deze participatieve beleidsonderzoeksvormen.