Offertes en bids

img_1711lunch-tla-edit.jpg

Aanbestedingen vormen een zeer belangrijk element in de huidige welzijnsmarkt. Er hangt veel van af. Een externe blik  kan van doorslaggevende betekenis zijn op om over de eigen horizon heen te kijken en op een optimale manier aansluiting te vinden bij de markt. Het opstellen van een offertes voor aanbestedingen op het gebied van welzijn, leefbaarheid en bewonersparticipatie wordt door ons begeleid en kan integraal worden verzorgd. De stappen die dan gemaakt worden zijn : analyse van de aanbesteding (‘bid book’) en de manier waarop het huidige producten en dienstenpakket bij de het gevraagde aansluiten, het begeleiden van productontwikkeling / productbijstelling (inclusief prijsstelling), het doen van eventuele aanbevelingen over de daarbij horende organisatie- en/of deskundigheid ontwikkeling en ten slotte het opstellen van de offerte zelf.