Productontwikkeling

img_6047elle-unterdenlinden-edit.jpg 

De markt op gebied van welzijn en leefbaarheid is sterk in beweging en de concurrentie is stevig. Het hebben van een actueel en goed gepositioneerd dienstenpakket is van eminent belang.  Wij verzorgen ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten dan wel het bijstellen ervan. Wij helpen:

  • u de markt waarop  diensten gepositioneerd moeten worden vanuit een strategisch perspectief in beeld te brengen (huidig aanbod, concurrentie, kansen en bedreigingen voor het type dienst dat u wilt gaan leveren gezien de marktomstandigheden)
  • bij het opstellen van een pakket van eisen waaraan het dienstpakket moet voldoen
  • bij het omwerken van dat pakket tot een set van inhoudelijke en randvoorwaardelijke product/dienst specificaties dat binnen bepaalde grenzen past bij uw organisatie, 
  • bij het ontwikkelen van de dienst zelf 
  • bij  het inpassen van de dienst in uw organisatie. Om de in de organisatie aanwezige kennis-, ervaring en betrokkenheid goed te benutten gaan wij hier voor een belangrijk deel uit van participatieve en interactieve werkvormen. 

Daarnaast verzorgen wij ook productevaluatie. Zowel strategisch – het analyseren of uw huidige   dienstenpakket aansluit bij hetgeen de markt vraagt,  als tactisch  - de kwaliteit van de dienstverlening.