Strategisch beleid

img_0541overtaking-te.jpg 

Om koers te kiezen en momentum te houden worden leiding en staf van organisaties ondersteund bij het voeren van (strategisch) beleid op het gebied van marktgerichte activiteiten, de professionaliserings- en profileringsvraagstukken die daarmee samenhangen en regionale samenwerking. De leden van de organisatie worden hierbij meegenomen in een interactieve zoektocht. Veranderingsindicaties worden hierbij herkend, geplaatst in een handelingsperspectief en worden gebruikt om de organisatie op koers te houden en lijn en staf daartoe passend te instrumenteren.

Het (flankerend)  verrichten van organisatie- en omgevingsanalyse en strategieontwikkeling om de beleidsvoering te voeden, te spiegelen en om sturingsvraagstukken te helpen op te lossen, behoort tot de dienstverlening.